• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

15 listopada 2017 r. w cieszyńskiej kawiarni Kornel i Przyjaciele miał miejsce drugi już, związany z projektem POWER, wieczór z literaturą i kulturą BEZ/MIARY. Poprzedni, zorganizowany dokładnie rok temu, dotyczył poezji europejskiej. Tym razem zawęziliśmy obszar naszych zainteresowań do jednego, ale bardzo inspirującego miejsca – Dublina.

W 2010 r. miasto otrzymało prestiżowy tytuł Miasta Literatury – City of Literature. Tytuł ten przyznawany jest przez UNESCO. Idąc tropem literackiego Dublina, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego, zachęceni przez nauczycieli biorących udział w projekcie, przygotowali prelekcje na temat wybranych postaci wybitnych pisarzy związanych z tym miastem. Byli to: James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde, George Bernard Shaw i Wiliam Butler Yeats. Poza prezentacją sylwetek pisarzy odczytane zostały także wiersze i fragmenty prozy. Uczniowie pokusili się też o interpretację, z podziałem na role, fragmentu dramatu Pigmalion. Przy okazji opowieści o podróży Ulissesa przewędrowaliśmy ulicami Dublina, mając przed oczyma mapę tego miasta.

Na koniec wieczoru zaprezentowana została irlandzka muzyka, o której opowiadał jeden z nauczycieli LOTE.

Spotkanie miało charakter otwarty, dostępny dla wszystkich zainteresowanych literaturą i kulturą Irlandii i jej stolicy, Dublina.

Katarzyna Słupczyńska