fbpx
 • ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

Zasady korzystania z posiłków obiadowych od 01.09.2022 r.

w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego

1.
Stołówka wydaje posiłki obiadowe uczniom w cenie:

 • w abonamencie:
   - cały obiad 15,00 zł
   - drugie danie 12,50 zł
   - zupa 6,00 zł

 • jednorazowy obiad w danym dniu:
   - cały obiad 16,00 zł
   - drugie danie 13,00 zł
   - zupa 6,50 zł

2.
Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa organ prowadzący szkołę.

3.
Wnoszenie opłat za posiłki:

 • Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje sekretariat szkoły.
 • Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który opłata jest wnoszona.
 • Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia (wykaz wybranych dni wraz z opłatą wnosi się z góry), jednak przez abonament rozumie się zakup minimum 15 obiadów przy uwzględnieniu odpisu. W okresie feryjnym i świątecznym nie mniej niż 75% dni nauki.

4.
Odpisy za niewykorzystane posiłki:

 • Nieobecność ucznia należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie.
 • Odpis następuje od następnego dnia pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godziny 9.00. Po tej godzinie następuje przesunięcie odpisu o jeden dzień.
 • W takiej sytuacji odpis za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócony w postaci pomniejszenia opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu o wysokość odpisu.
 • Wysokość odpisu wynosi 7,00 zł za każdy posiłek od dnia następnego po zgłoszeniu.
 • Odpis przysługuje TYLKO za zgłoszone nieobecności.
 • Rozliczenia i odpisu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się na koniec miesiąca.
 • Jeżeli nie dokonano zgłoszenia nieobecności obiad można odebrać (na wynos) w godz.13:00-13:25.

5.
Rezygnację z posiłków abonamentowych należy zgłosić do dnia 1-go danego miesiąca osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.