fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

22 listopada 2016 r. uczeń klasy trzeciej naszego liceum Marcin Chrapek uczestniczył w oficjalnej uroczystości rozdania przez Śląskiego Kuratora Oświaty dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Do stypendium PRM typowany jest uczeń, który uzyskał w szkole najwyższy średni wynik na świadectwie końcoworocznym. Średnia ocen Marcina w czerwcu 2016 r. wyniosła 5,8! Marcin już po raz drugi zdobył tę zaszczytną nagrodę. Uroczystość odbyła się w auli WSB w Bielsku Białej i składała się nie tylko z części poświęconej stypendystom, ale także występów artystycznych i prelekcji popularno-naukowych.

 „Wśród pięknej muzyki skrzypiec, saksofonów czy puzonów można było przeżyć prawdziwy renesans duszy. Natomiast podczas wykładów uczestnikom przekazano wiedzę o fascynujących faktach dotyczących śląskich luteran. Uroczyście podziękowano także nauczycielom i rodzicom za włożony trud w edukację i rozwój stypendystów. Po części oficjalnej, wszyscy uczestnicy mogli udać się na poczęstunek i oddać wspólnej rozmowie” – relacjonuje Marcin Chrapek.