• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Uczniowie LOTE pod opieką naszej germanistki – Justyny Soboty – uczestniczą w ciekawym przedsięwzięciu. W konkursie Jdi czyli „Jugend debattiert international” („Młodzież debatuje międzynarodowo”) bierzemy udział od 4 lat czyli od kiedy jesteśmy w sieci szkół DSD, przygotowujących do Deutsches Sprachdiplom.

Pierwszą debatantką, która kilka lat temu nas reprezentowała w eliminacjach szkolnych w Zabrzu, była Dominika Pietrzyk, zaś w kolejnych latach w Opolu Maria Wiśniewska i Jakub Hazuka. Ostatnio Dominik Wójtowicz i Aleksander Weinbrenner. Wszyscy są już absolwentami LOTE. A w ostatnim roku Paulina Wisełka, Wiktoria Glück i Adrian Duchniak. I ten ostatni rok pandemiczny okazał się dla nas i uczniów, mimo bardzo trudnych warunków lockdownu, braku kontaktu i debat nie na żywo ale na ZOOMie, szczęśliwy. Do półfinałów po zaciekłej debacie na temat „Plusów i minusów wyjścia z górnictwa węglowego w Polsce” zakwalifikowali się Adrian Duchniak i – jako kandydatka dodatkowa – Paulina Wisełka.

Konkurs „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa” to jedyny skierowany do uczniów w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej niemieckojęzyczny konkurs przeprowadzany w formie debat. Jest skierowany do młodych ludzi z 14 krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, którzy mogą wyrażać swoje poglądy i opinie przekonująco i ze znajomością rzeczy w obcym dla nich języku niemieckim. Projekt wzmacnia rolę debaty jako sposobu demokratycznego prowadzenia dyskursu i wspiera aktywną wielojęzyczność w Europie. Przedmiotem Konkursu jest prowadzenie debat w języku niemieckim na tematy z zakresu szkoły, praw podstawowych i człowieka, historii (w szczególnie w kontekście doznanych w przeszłości krzywd) i Europy.

Organizatorem konkursu są Goethe-Institut, fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung oraz Niemiecka Centrala Szkolnictwa Zagranicznego.

Hasło Konkursu brzmi „Demokracja potrzebuje obywateli o krytycznym spojrzeniu, którzy mówią, co myślą, ale także umieją słuchać i dyskutować w sposób rzeczowy ze stanowiskiem innych, kierując się zasadami fair play”.

Po wrześniowej debacie 18.09.2020 na bardzo aktualny temat: „Czy lekcje w polskich szkołach również po zakończeniu pandemii powinny odbywać się online?” do ścisłego finału zakwalifikował się Adrian Duchniak i w debacie krajowej w dniu 19.09.2020 na temat „Czy w internecie należy używać prawdziwych nazwisk” znalazł się wśród 4 najlepszych debatantów i debatantek w Polsce, a LOTE wśród 4 najlepszych szkół w Polsce.

 

Debatę można oglądać na kanale YouTube:

 

Patronat nad tegorocznym konkursem i finałami w Berlinie objął Wolfgang Schäuble - przewodniczący niemieckiego Bundestagu.

A tak o udziale w debacie piszą jej uczestnicy:

PAULINA:

„Według mnie udział w debacie na pewno pozytywnie wpłynął na moje zdolności językowe. W przygotowaniach prowadziła nas Pani Justyna Sobota, z którą dzielnie omawialiśmy zagadnienia do późnych godzin wieczornych. Podczas debaty mieliśmy możliwość przedstawiania swoich argumentów oraz spontanicznego reagowania na te ze strony przeciwnika. Z Adrianem wzięliśmy również udział w tzw. Siegertraining, który pomógł nam przygotować się do następnych debat. Oczywiście poznaliśmy rówieśników z całej Polski, Litwy i Białorusi, co było super.”

ADRIAN:

„Udział w Jugend Debattiert dał mi możliwość nauczenia się bardzo przydatnych umiejętności jeśli chodzi o dyskusję i interakcję w rozmowie. W przygotowaniach wsparła nas Pani Sobota, bez której udział w debacie byłby zdecydowanie większym wyzwaniem. Rozwinąłem umiejętności reagowania i bardzo rzeczowego dyskutowania na temat niebanalnych tematów, co jest największym sukcesem, jaki można było z tej akcji odnieść.”