fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Matura z biologii już wkrótce, ale… nie dla Michała Chybiorza i Olafa Woltmana – uczniów klasy 4a LOTE! Dlaczego? Panowie, na etapie centralnym Olimpiady Biologicznej w Warszawie, uzyskali tytuły laureata (Michał Chybiorz) oraz finalisty (Olaf Woltman). To ogromny sukces chłopaków i dumnej z ich sukcesu nauczycielki biologii Izabeli Kubicius.

Uzyskane na olimpiadzie biologicznej wyniki i zdobyte tytuły to efekt, na który złożył się niewątpliwie ogromny potencjał intelektualny Michała i Olafa, ale też kawał solidnej pracy. Specyfika olimpiady wiąże się z faktem, że oprócz wiedzy (zdecydowanie wykraczającej poza podstawę programową) sprawdzane są również umiejętności praktyczne podczas trwających cały dzień warsztatów w pracowniach (m. in. statystycznej, biochemicznej, botanicznej). Przygotowania do części warsztatowej nie ułatwia fakt, że Cieszyn nie jest ośrodkiem akademickim gdzie uczniowie mogą korzystać z pomocy i zaplecza wyższych uczelni. Michał i Olaf poświęcili na przygotowywanie się wiele wolnych weekendów, a także dwukrotnie udali się na zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie w Kielcach, oraz w szkole – pod okiem p. Kubicius – w sobotnie przedpołudnia preparowali ryby, karaczany i dżdżownice, a także przygotowywali preparaty mikroskopowe. Dodatkowym warunkiem udziału w Olimpiadzie Biologicznej było wykonanie pracy badawczej, której obrona jest trzecią częścią finałowych rozgrywek.

Wysiłek Michała i Olafa zaowocował tym, że znaleźli się w gronie 80 najlepszych uczniów w Polsce, a następnie wywalczyli tytuły finalisty i laureata. To wielki sukces nie tylko dla LOTE, ale i dla Cieszyna, bo wielu organizatorów zawodów centralnych dopytywało o nasze miasto, w którym drzemie taki potencjał intelektualny.

Tytuł finalisty daje wynik 100% na maturze z biologii na poziomie rozszerzonym, a tytuł laureata dodatkowo wstęp na wszystkie uczelnie medyczne w kraju bez postępowania kwalifikacyjnego – już zazdrościmy tym uczelniom!

Pani Izabeli Kubicius gratulujemy, a Olafowi i Michałowi życzymy wielu dalszych sukcesów!