fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Maciej Zgondek stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021-22


 

Joel Kojma stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020-21


 

Marianka Kusy stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019-20

 
 

Patryk Wójtowicz stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018-19

  

Marcin Chrapek stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015-16

We wtorek 24.11.2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość miała miejsce w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Wyróżnienie z rąk Śląskiego Kuratora Stanisława Fabera otrzymał Marcin Chrapek, uczeń II klasy LOTE, który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen końcoworocznych w całej szkole - 5,44.

Marcin jest świetnym uczniem, a także bardzo dobrym sportowcem. Trenuje pływanie w cieszyńskim klubie MTP DELFIN i jest zdobywcą licznych nagród. Aby dysponować takimi umiejętnościami i kondycją Marcin pływa co najmniej 2 godziny dziennie!

Cieszy się także zaufaniem i sympatią całej szkolnej społeczności, która w demokratycznych wyborach wybrała go Przewodniczącym Samorządu Szkolnego.