fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

23 października 2019 r. uczniowie LOTE udali się na warsztaty geograficzne na Uniwersytecie Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych oraz drugich, którzy wybrali geografię jako jeden z przedmiotów seminaryjnych. Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy oraz utrwalenie poznanych dotychczas informacji w zakresie dziejów Ziemi.

Pierwszym punktem programu była multimedialna prezentacja pod tytułem „Nasza Planeta”, którą przedstawił pracownik uczelni. Zawierała ona slajdy przedstawiające różne aspekty dotyczące Ziemi. Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, w czasie których korzystali z komputerów, obsługując program zwany ARCGIS (geograficzny system informacji). Jest to system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych.

W dalszej części warsztatów obejrzeliśmy kolejną prezentację multimedialną o temacie „Dziejów Ziemi”. Każdy z uczniów otrzymał od prowadzącej kartkę, na której znajdowała się tabela stratygraficzna, oraz naklejki przedstawiające pierwotne rośliny i zwierzęta. Zadaniem uczniów było uzupełnienie tabeli podczas wykładu.

Przekazana wiedza pomogła nam lepiej zrozumieć zachodzące procesy ewolucji naszej planety.

Po ciekawym wykładzie wszyscy uczestnicy udali się na 15 minutową przerwę.

Na koniec pozostało zwiedzanie wystaw przedstawiających poszczególne ery Ziemi. Wśród eksponatów znajdowały się różnorodne minerały, skały, meteoryty i figury dinozaurów.

Zamierzone cele wycieczki zostały w pełni zrealizowane. Uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń około godz. 16.30 wrócili do domów. Opiekunowie wycieczki: Anna Hussar, Dorota Kisiała.

Dawid Mielke