• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

30.03.2022 r. grupa uczniów brała udział w warsztatach geograficznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Przyrodniczego w Sosnowcu. Aby uatrakcyjnić długą podróż uczestnicy wycieczki spróbowali swoich sił w roli przewodnika. Prawie każdy uczestnik przygotował ciekawe informacje o miejscowościach i regionach, przez które przejeżdżał bus, by w trakcie jazdy opowiedzieć o nich pozostałym.

Przed godz. 10:00 bus dojechał do Sosnowca. Po krótkim oczekiwaniu w holu cała grupa udała się na wyższe piętro do sali multimedialnej. Tam odbyły się warsztaty dotyczące projektowania i tworzenia własnych map w systemie GIS, prezentujących informacje dotyczące różnych, często bardzo szczegółowych dziedzin.

Kolejny etap wycieczki rozpoczął się w głównym holu uniwersytetu, gdzie znajduje się wystawa stała poświęcona paleontologii i geologii. Wykładowca oprowadzał naszą grupę po niej, opisując szczegółowo kolejne epoki dziejów Ziemi, oraz ewolucję różnych organizmów i skał. Następnie uczniowie zwiedzili kilka innych mniejszych wystaw poświęconych mineralogii, geologii, meteorytom a także ewolucji człowieka.

Finałem wycieczki były zajęcia dotyczące rozróżniania minerałów i skał, określania ich specyfiki, pochodzenia, a także przyporządkowywania do konkretnych grup.

Tuż przed wyjazdem uczestnicy wycieczki mogli jeszcze raz swobodnie obejrzeć wystawy, zrobić zdjęcia. Ok. godz. 14 bus wyruszył w drogę powrotną do Cieszyna, podczas której uczniowie kontynuowali swoje krajoznawcze wykłady na miejscu przewodnika.

Wyjazd na warsztaty zorganizowała pani Anna Hussar.

Dzięki warsztatom na Uniwersytecie Przyrodniczym uczniowie mogli odświeżyć swoje wiadomości dotyczące geologii i paleontologii (należących z pewnością do najtrudniejszych i najobszerniejszych działów geografii), a także zdobyć umiejętności tworzenia multimedialnych map. Zupełnie nowym, ciekawym doświadczeniem dla wszystkich było próbowanie się w roli przewodnika w busie. Z pewnością uczniowie LOTE interesujący się naukami przyrodniczymi chętnie wzięliby udział w podobnych ekspedycjach, poświęconych również innym dziedzinom związanym z geografią.

Franciszek I. Ptak, kl. 3C