• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Do tegorocznej matury przystąpiło w naszym liceum 45 absolwentów. 3 lipca 2018 r. otrzymali oni informację zwrotną z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w postaci wyników. Na uwagę zasługuje bardzo wysoki wynik uczniów LOTE z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym i duża przewaga na poziomie rozszerzonym z większości przedmiotów.

Zaraz po udostępnieniu wyników, dla naszych maturzystów wydawały się one niesatysfakcjonujące. Jednak po analizie wyników i ich porównaniu z wynikami w województwie i całym kraju, sami zdający przyznali, że ich wyniki na tym tle są bardzo dobre i dobre, zaś ewentualny niedosyt wynika po prostu z faktu, że w tym roku trudność egzaminów na poziomie rozszerzonym była bardzo duża.

Naszych maturzystów czeka teraz rekrutacja na wymarzone kierunki studiów. Powodzenia!