fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Do egzaminów maturalnych w maju 2023 r. przystąpiło w LOTE 72 absolwentów szkół ponadpodstawowych. Po raz pierwszy byli to absolwenci czteroletniego liceum. Nasi uczniowie na poziomie podstawowym uzyskali 99% zdawalności, a dodatkowo bardzo wielu z nich ma powody do zadowolenia z uzyskanych wyników na poziomie rozszerzonym :)

Maturzyści obowiązkowo musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. A także do co najmniej jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu dodatkowego do wyboru. Po pandemicznej przerwie musieli także przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Najczęściej wybieranym przedmiotem rozszerzonym w LOTE był – jak co roku – język angielski, następnie matematyka, biologia i chemia. Z wielu przedmiotów osiągnięte wyniki znacznie przewyższają średnie krajowe, wojewódzkie czy powiatowe. Wśród 255 liceów w województwie śląskim, w których odbywały się w tym roku matury, uzyskaliśmy z egzaminów na poziomie rozszerzonym: 4 wynik z jęz. polskiego i jęz. niemieckiego, 5 wynik z geografii, 6 wynik z biologii i WOS-u, 8 wynik z chemii i 9 z fizyki.

Serdeczne gratulacje należą się wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tegorocznych rezultatów! Od lat pokazujemy, że dobra współpraca pedagogów i młodzieży procentuje!

Pozostaje nam już teraz tylko wierzyć w to, że większość z naszych abiturientów od października zasili szeregi studentów prestiżowych uczelni zarówno w Polsce jak i za granicą. Posyłamy ich w świat z ufnością, że sprostają wymogom szybko zmieniającego się otoczenia i będą nadal rozwijać swoje talenty i pasje.

Poniżej prezentujemy zestawienia wyników matur rozszerzonych LOTE na tle powiatu cieszyńskiego oraz Polski.