fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie realizowało projekt:

Pluricentryczne i interkulturowe nauczanie w obszarze języków obcych oraz języka polskiego i historii z możliwością na wyrównanie szans edukacyjnych,

na który pozyskało środki w wyniku konkursu wniosków w roku 2014, ogłoszonego i zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach projektu, pt. “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty. Z pozyskanych środków pięcioro przedstawicieli Rady Pedagogicznej LOTE odbędzie indywidualne szkolenia w następujących krajach: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka-Brytania  w 2016 roku.

Nauczyciele języków obcych chcą być „żywym” przykładem dla swoich wychowanków, dlatego podejmują różne wyzwania, aby pokazać, jak ważna jest solidna umiejętność językowa, która umożliwia swobodne przemieszczanie się po świecie. Chcąc być nauczycielami nowoczesnymi, muszą podążać za zmianami. Udział w projekcie spowoduje wzrost ich kompetencji zawodowych oraz językowych.

Dagmara Jagucka-Mielke
Koordynator projektu

 

W poniedziałek 24 października 2016 r. w czasie warsztatów dla nauczycieli powiatu cieszyńskiego (realizowanych jako wsparcie metodyczne) nasza germanistka p. Justyna Sobota opowiadała o swoich doświadczeniach zdobytych w czasie seminarium w Bremie i Rostocku. Było to jedno z pięciu seminarów, w których nauczyciele LOTE wzięli udział w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: "Pluricentryczne i interkulturowe nauczanie w obszarze języków obcych oraz języka polskiego i historii z możliwością na wyrównanie szans edukacyjnych".

15 listopada 2016 r. w kawiarni literackiej „Kornel i przyjaciele” w Cieszynie odbył się „Wieczór Poezji Europejskiej BEZMIARY”. Inicjatywa ta jest częścią projektu „Pluricentryczne i interkulturowe nauczanie w obszarze języków obcych oraz języka polskiego i historii z możliwością na wyrównywanie szans edukacyjnych” prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego. Prezentację dotyczącą sylwetek poetów i ich twórczości przygotowali uczniowie LOTE, zainspirowani pomysłem nauczycieli uczestniczących w wyjazdach projektowych.