LITWA: Wilno

Partnerstwo z polskim gimnazjum na Litwie:

Wymiana młodzieży z Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudaminie koło Wilna, która trwa nieprzerwanie od 2003 r., rozpoczęła się od inicjatywy dyr. Lidii Pałac, której w 2002 r. udało się nawiązać kontakt z polskimi nauczycielami mieszkającymi w niewielkiej miejscowości niedaleko Wilna. Kierunek wymiany, dość nietypowy jak na czasy, w których szkoły poszukiwały raczej partnerów z Europy Zachodniej, był podyktowany chęcią zapoznania młodzieży z miejscem ważnym dla Polaków ze względu na ślady historyczne i literackie, z miejscem, w którym uczniowie mogą dotknąć przeszłości i doświadczyć, jak przeżywać można patriotyzm.

W 2003 r. grupa nauczycieli LOTE oraz członkowie Zarządu TE udali się na rekonesans do Wilna i pierwsze spotkanie z nauczycielami i młodzieżą gimnazjum polskiego w Rudaminie. W czerwcu 2004 r., rok po pierwszej wizycie na Litwie, nastąpiła rewizyta grona nauczycielskiego z Rudaminy w Cieszynie, a potem już regularna, coroczna wymiana młodzieży z obu krajów. Wyjazdy wpisane zostały w program LOTE i proponowane są wszystkim pierwszoklasistom. Stałymi punktami programu są m.in.: zamek księcia Witolda w Trokach, cmentarz na Rossie, Katedra Wileńska, Ostra Brama, Klasztor Bazylianów i cela Konrada z III cz. „Dziadów”, Góra Trzech Krzyży, Uniwersytet Wileński, Muzeum Adama Mickiewicza. Uczestnicy wymiany poznają także miejsca związane z biografią Tadeusza Konwickiego czy Czesława Miłosza, czasem wyjeżdżają do Kowna lub Kiejdan. Oczywiście, co najmniej jeden dzień pobytu uczniowie spędzają w szkole partnerskiej na wspólnych lekcjach, rozgrywkach sportowych czy na okolicznościowych występach przygotowanych przez tamtejszą młodzież.

Dla uczniów przyjeżdżających do Polski z rudamińskiego gimnazjum, najatrakcyjniejsze są góry, które wielu z nich ma okazję zobaczyć na żywo po raz pierwszy w życiu. Jest więc w programie wyjazd na Czantorię, na Pętlę Beskidzką, ale też zwiedzanie Cieszyna i Krakowa. W LOTE goście chętnie uczestniczą w lekcjach języka polskiego, historii, pokazach chemicznych. Dwukrotnie, z pomocą organizacji „Wspólnota Polska”, udało się zorganizować warsztaty dla nauczycieli z Litwy w zakresie korzystania z zasobów multimedialnych w nauczaniu języka polskiego. LOTE pomaga zaopatrywać bibliotekę w Rudaminie w najważniejsze pozycje z literatury polskiej.

Polacy z Litwy przyjeżdżają na wymianę do Cieszyna czasem po kilka razy. My dajemy im poczucie duchowej przynależności do Macierzy, oni pokazują nam wspólną historię i autentyczną dumę narodową.

Partnerstwo LOTE z polskim gimnazjum na Litwie to, z pewnością, cenna dla obu stron znajomość.

Scroll to Top