fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Statut

 

Zasady Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów - ZOKiP

 

Usprawiedliwianie nieobecności

 

COVID

 

Edukacja zdalna

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

Biblioteka szkolna

 

Wycieczki, zajęcia pozaszkolne, zajęcia pozalekcyjne

 

Studniówka