Program DSD – Inwestycja w przyszłość językową i zawodową uczniów

Możliwość zdawania w szkole egzaminu DSD na dwóch poziomach zaawansowania B1 i B2/C1

Program DSD, czyli „Deutsches Sprachdiplom”, jest inicjatywą Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury Landów RFN oraz Ministerstwa Kultury RP. Jest to program, który ma na celu promowanie nauki języka niemieckiego oraz kultury niemieckojęzycznej.

Program DSD jest realizowany w LOTE od roku szkolnego 2016-2017 i daje możliwość zdawania egzaminu DSD na dwóch poziomach zaawansowania B1 i B2/C1. Egzamin ten jest wpisany do programu nauczania języka niemieckiego, a uczniowie przygotowują się do niego w ramach zajęć lekcyjnych.

Jako jedyna szkoła w powiecie, 1 z 6 w województwie i 95 w całej Polsce jesteśmy zrzeszeni w światowej sieci szkół PASCH, „Szkoły: Partnerzy przyszłości” objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

  • 6 godzin języka niemieckiego tygodniowo / intensywna nauka w małych grupach
  • uczniowie przygotowujący się do egzaminu mają konwersację z native speakerem 
  • egzamin jest bezpłatny i przeprowadzany na miejscu
  • egzamin DSD jest przewidziany dla całej grupy i nie można do niego przystępować indywidualnie poza szkołą
  • dyplom DSD I jest uznawany przy przyjęciu do kolegiów w Niemczech, a DSD II na uniwersytety w krajach niemieckojęzycznych
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego jest uznawany na całym świecie
  • bezpłatny dostęp do materiałów językowych / udział w ciekawych projektach (Jugend debattiert international)
  • możliwość otrzymania stypendium na finansowanie studiów Niemczech
Scroll to Top