Nauczyciele

Aleksandra Trybuś-Cieślar – dyr. LOTE

Język polski:
Dorota Kisiała, Katarzyna Słupczyńska

Język angielski:
Beata Bobola, Gabriela Czarnik, Ewa Orszulik, Aleksandra Szal, Zofia Sobczyńska (konwersacje)

Język niemiecki:
Magdalena Karnacz, Patrycja Kryda, Grzegorz Przybyła, Justyna Sobota

Język francuski:
Małgorzata Hauptmann

Język hiszpański:
Dagmara Jagucka-Mielke

Historia:
Janusz Gabryś, Grzegorz Przybyła

Historia i teraźniejszość:
Janusz Gabryś, Grzegorz Przybyła

Wiedza o społeczeństwie:
Janusz Gabryś

Matematyka:
Tomasz Glajcar, Jolanta Woźniak

Geografia:
Aleksandra Trybuś-Cieślar

Biologia:
Izabela Kubicius

Chemia:
Wioletta Wędrowczyk-Zamarska

Fizyka:
Izabela Pękowska

Informatyka:
Adam Jaronicki

Filozofia:
Jerzy Ablewicz

Historia sztuki:
Urszula Górnicka-Herma

Plastyka:
Urszula Górnicka-Herma

Muzyka:
Grażyna Mrowiec

Przedsiębiorczość:
Katarzyna Piwocha

Biznes i zarządzanie:
Katarzyna Piwocha

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Magdalena Lanc-Budniok

Wychowanie fizyczne:
Magdalena Lanc-Budniok, Dawid Śmieja, Maciej Pastucha

Religia:
ks. Marcin Brzóska, ks. Mateusz Mendroch, Agata Kamińska

Pedagog:
Agnieszka Liberda

Psycholog:
Natalia Bukowska

Pedagog specjalny:
Bogusława Cholewa-Gałuszka

Bibliotekarka:
Katarzyna Piwocha

Obsługa administracyjno-biurowa:
Sekretariat: Anna Pastucha, Gabriela Niechaj (zastępstwo)
Księgowość: Roman Łyżbicki, Agnieszka Michalik, Dorota Raczek

Obsługa techniczna i sprzątanie:
Andrzej Szczypka
Bożena Andrzejczak, Sylwia Cieślar, Danuta Judek

Scroll to Top